Mar 6, 2013

Jawapan AlQuran terhadap pertanyaan manusia tentang ujian

Manusia Bertanya:
"Kenapa aku diuji?"

Al-Quran Menjawab:
"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami Telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?" (Al-Quran Surat Al-Ankabuut Ayat 2)

"Dan Sesungguhnya kami Telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta." (Al-Quran Surat Al-Ankabuut Ayat 3)

Manusia Bertanya:
"Kenapa aku tidak diuji saja dengan hal-hal yang baik?"

Al-Quran Menjawab:
"...boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui." (Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 216)

Manusia Bertanya:
"Kenapa aku diberi ujian seberat ini?"

Al-Quran Menjawab:
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."(Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 286)

Manusia Bertanya:
"Bolehkah aku frustrasi?"
Al-Quran Menjawab:
"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman." (Al-Quran Surat Ali Imraan Ayat 139)

Manusia Bertanya:
"Bolehkah aku berputus asa?"
Al-Quran Menjawab:

"...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." (Al-Quran Surat Yusuf Ayat 87)

Manusia Bertanya:
"Bagaimana cara menghadapi ujian hidup ini?"

Al-Quran Menjawab:
"Hai orang-orang yang beriman, Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung." (Al-Quran Surat Ali Imraan Ayat 200)

"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'." (Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 45)

Manusia Bertanya:
"Bagaimana menguatkan hatiku?"

Al-Quran Menjawab:
"...Cukuplah Allah bagiKu; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya Aku bertawakkal..." (Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 129)

Manusia Bertanya:
"Apa yang kudapat dari semua ujian ini?"

Al-Quran Menjawab:
"Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka..." (Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 111)

No comments: